MEDLEMSBETINGELSER

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den April 2019 og gældende for alle øvrige medlemmer fremadrettet.

 • §1. Generelt

Ved oprettelse af medlemskab i Female Go-Getters.com accepter medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også Female Go-Getters’ den til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at Female Go-Getters må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemsskab etc.

 • §1a. Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab hos femalegogetters.com skal du ved indmeldelse oplyse: navn, e-mailadresse og evt. cvr. nr.

Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Female Go-Getters.  Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Female Go-Getters sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskab i Female Go-Getters.

Female Go-Getters er et B2B erhvervsnetværk, hvorfor du, uanset om du tilmelder sig som privatperson eller virksomhed, frafalder alle rettigheder som forbruger, idet du accepterer at blive opfattet som virksomhed i alle henseender.

 

 • §1b. Misbrug

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab opkræver Female Go-Getters et gebyr efter gældende takster.

 • §1c. Kontaktoplysninger

Female Go-Getters foretager foranstaltninger, der skal sikre, at Female Go-Getters er ajourført med dine kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse og kontonummer. Derudover opfordrer Female Go-Getters dig til at opdatere dine personlige oplysninger, hvis de ændres. Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at logge på din profil i Vidensbanken i Kajabi: https://inner-circle.mykajabi.com

 • §2. Medlemskab

Du kan se beskrivelsen over Female Go-Getters enhver tid gældende medlemskab på www.femalegogetters.com

 • §3. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §7.

 • §4. Betaling
 • §
4a. Løbende medlemskab

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du på dagen for oprettelse for de første 30 dages medlemsskab og igen 30 dage senere – osv.  Ved evt. oprettelse med 7 dages prøveperiode (eller anden periode) opkræves de første 30 dages betaling først efter de 7 dages uforpligtende medlemsskab.

 • §4b. Moms

Betaling for medlemskab er momspligtigt. Prisen for dit medlemsskab oplyses inkl. moms på den kvittering, som du modtager pr. mail.

 • §5. For sen betaling

Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, og afvises dit kort op til flere gange udsender Female Go-Getters et rykkerbrev til dig (over mail eller messenger), hvor du bedes opdatere dine betalingsoplysninger. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Female Go-Getters ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Female Go-Getters forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.

 • §6. Prisændringer

Du vil blive orienteret om eventuelle prisændringer på dit abonnement med 30 dages varsel via e-mail. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i §7.

 • §7. Opsigelse af medlemskab

For månedabonnementer: Du kan til enhver tid opsige medlemskabet af Female Go-Getters pr. dags dato. Din adgang til facebookgruppen og vidensbanken fjernes umiddelbart efter, at din opsigelse er modtaget. Opsigelse sker via e-mail til info@femalegogetters.com. Mailen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes.

Din opsigelse er gældende fra den dag, Female Go-Getters modtager din opsigelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Female Go-Getters modtager ikke opsigelser på forhånd – kun opsigelser der ønskes dags dato.

Opsigelse af kvartals- eller halvårsabonnementer er gældende fra næste abonnementsperiode, dvs. hhv. 3 eller 6 måneder. Detaljerne for opsigelsen er identiske med de ovenfor beskrevne for opsigelse af månedsabonnementer.

Opsigelse af årsabonnement er gældende fra næste abonnementsperiode, dvs. efter 1 år (dette gælder både ved betaling af de fulde beløb med det samme eller ved betaling i 12 rater). Detaljerne for opsigelsen er desuden identiske med de ovenfor beskrevne for opsigelse af månedsabonnementer.

 • §8. Inner Circle Pro+ medlemskaber
 
Det månedlige skrevne promoveringsopslag skal bruges den pågældende måned. Det kan med andre ord ikke overdrages til måneden efter og ej heller kan der refunderes, hvis du ikke får brugt dit opslag inden månedens udløb.

Det månedlige skrevne opslag skal være skriftligt, der må ikke uploadet video til opslaget eller laves en Facebook live video i stedet.

Eventuelle spørgsmål bedes rettes til info@femalegogetters.com